“CHUANG 2021” and “Youth With You 3”: First Official Ranking and First Round Elimination

CHUANG 2021 and Youth With You 3 First Official Ranking and First Round Elimination

It was a teary episode for fans of both “CHUANG 2021” and “Youth With You 3” as they each went through the first official ranking and first round of eliminations on the March 20 episodes. Tencent and iQIYI decided to be cruel to viewers this year by airing at the same time. Fans are left with the hard option of choosing which show to watch first on Saturday nights/afternoons/mornings or Sunday morning.

“CHUANG 2021” went from 90 trainees to 55 trainees. After eliminating 35 trainees, there are only A, B, and C classes remaining. Trainees ranked from 34-55 will be placed in C class, 12-33 in B class, and 1-11 in A class. These rankings were based on votes from the “founders”.

 1. Liu Yu
 2. Santa
 3. Rikimaru
 4. Mika
 5. Daniel Zhou Keyu
 6. Lin Mo
 7. Zhang Jiayuan
 8. Caelan
 9. Patrick
 10. Ren Yinpeng
 11. Oscar
 12. Gan Wangxing
 13. AK (Liu Zhang)
 14. Wu Yuheng
 15. Jing Long
 16. Nine
 17. Hiroto
 18. Bo Yuan
 19. Han Peiquan
 20. Fu Sichao
 21. Zhang Xingte
 22. Yu Gengxin
 23. Shao Mingming
 24. Fu Sichao
 25. Hu Yetao
 26. Zhang Teng
 27. Amu
 28. Xue Bayi
 29. Lelush
 30. Xie Xingyang
 31. He Yifan
 32. Lailai
 33. Lu Dinghao
 34. Dai Shaodong
 35. Li Luo’er
 36. Ye Haoran
 37. Zeng Hanjiang
 38. Luo Yan
 39. Nuo Yan
 40. Rong Yao
 41. Yu Yang
 42. Huang Kun
 43. Wu Hai
 44. Ichika
 45. Fan Zhen’er
 46. Wei Ziyue
 47. He Zhenyu
 48. Xu Shaolan
 49. Eisho
 50. Gui Shangqi
 51. Zhang Zhang
 52. Wang Xiaochen
 53. Jiang Dunhao
 54. Qu Boyu
 55. He Yijun

On the “Youth With You 3” side, the show went from 119 trainees to 60 trainees.

 1. Tony (Yu Jingtian)
 2. Liang Sen
 3. Lian Huaiwai
 4. Rimiko (Li Junhao)
 5. JOJO (Tang Jiuzhou)
 6. Wei Hongyu
 7. Sun Yihang
 8. Jun Liu
 9. Jerome.D (Deng Xiaoci)
 10. Chase Lee (17)
 11. Kachine (Sun Yinghao)
 12. Nemo (Xu Xinchi)
 13. Xu Ziwei
 14. Luo Yizhou
 15. drrchen (Chen Junhao)
 16. Waston (Chang Huasen)
 17. Jiang Jingzuo
 18. X (Duan Xingxing)
 19. G.G (Zhang Siyuan)
 20. Liam (Yan Xi)
 21. Jeremy (Deng Zeming)
 22. Zi Yu
 23. IKELILI
 24. Krystian (Wang Nanjun)
 25. He Derui
 26. Vic Wei (Wei Xingcheng)
 27. Wang Jiachen
 28. Crayon (Chen Yugeng)
 29. Qiu Danfeng
 30. Kingston (Yi Xuan)
 31. Zheng Xingyuan
 32. Neil (Liu Guanyou)
 33. Ayu
 34. Yang Haoming
 35. Wang Haoxuan
 36. Jacky (Du Tianyu)
 37. Alan (Huang Hongming)
 38. BoogieFish (Cao Yu)
 39. (Dow) Bai Ding
 40. Keerlijun
 41. Zhou Zijie
 42. Niu Zaizai
 43. S. Titch (Zhao Jinyao)
 44. Yuchoen (Wan Yuchen)
 45. Kin (Li Qin)
 46. Cole (Ke’er)
 47. Owen (Gong Yixing)
 48. Kaiden (Liu Junhao)
 49. DING (Chen Dingding)
 50. Hans (Han Jingde)
 51. Yuta (Hashimoto Yuta)
 52. Casper (Xu Zhuolun)
 53. Jaydon (Chen Junyu)
 54. Otter (Cui Yunfeng)
 55. Bai Lu
 56. Li Mingxu
 57. ONE (Zhong Junyi)
 58. Han Ruize 
 59. Ailizati
 60. Jason. K (Wang Linkai)

What was especially heartbreaking was LilStar (Liu Xin) placing 61st, which was 1 spot shy of escaping elimination in the first round. A day before the first public performance, Liu Xin received news of his grandfather’s passing. However, he couldn’t return home. After the first elimination recording on March 15, an account reported seeing Liu Xin crying and shaking en route to the airport for his grandfather’s funeral on March 16. It’s reported his Qin’s Entertainment labelmate, Mu Ziyang, who is from the group ONER and also participated in iQIYI’s “Idol Producer”, accompanied him home. It’s also reported Liu Xin grew up in a single parent family and was raised by his grandfather.